UCHWAŁA NR XXXI/250/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krzymów.

UCHWAŁA NR XXXI/250/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krzymów.