UCHWAŁA NR XXXI/251/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych w Gminie Kramsk na lata 2021-2023.

UCHWAŁA NR XXXI/251/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych w Gminie Kramsk na lata 2021-2023.