UCHWAŁA NR XXXI/252/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Kramsk dotyczącego wprowadzenia ograniczenia poboru wody pitn

UCHWAŁA NR XXXI/252/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Kramsk dotyczącego wprowadzenia ograniczenia poboru wody pitnej z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Kramsk.