UCHWAŁA NR XXXI/254/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kramsk do Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska.

UCHWAŁA NR XXXI/254/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kramsk do Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska.