UCHWAŁA NR XXXII/258/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXXII/258/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kramsk.