UCHWAŁA NR XXXII/259/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXXII/259/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.