UCHWAŁA NR XXXII/260/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2020.

UCHWAŁA NR XXXII/260/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2020.