UCHWAŁA NR XXXIV/269/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2021 - 2032

UCHWAŁA NR XXXIV/269/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2021 - 2032.