UCHWAŁA NR XXXIV/270/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/270/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.