UCHWAŁA NR XXXIV/273/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2022.

UCHWAŁA NR XXXIV/273/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2022.