UCHWAŁA NR XXXIV/276/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kramsk

UCHWAŁA NR XXXIV/276/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kramsk.