UCHWAŁA NR XXXIV/277/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2018-2023.

UCHWAŁA NR XXXIV/277/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2018-2023.