UCHWAŁA NR XXXIV/283/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Gminy Kramsk

UCHWAŁA NR XXXIV/283/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Gminy Kramsk.