UCHWAŁA NR XXXIV/285/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXXIV/285/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.