Przetarg nieograniczony - OSP Helenów Drugi.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja  z otwarcia ofert.

OSP Helenów Drugi.

OSP Helenów Drugi - dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Helenowie Drugim.

SIWZ.

Załączniki 1-5.

Załącznik 6a.

Załącznik 6.

Załącznik 7.

Załącznik 8.