IGP.271.1.5.2020.KFS

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Opracowanie dokumentacji projektowej (etap I) dla zadania: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kramsk”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1 - 5

Załącznik 6

Załącznik 7