Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Uchwała nr XIX/156/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania pModyfikacja dokumentu2020-07-22 14:56:50Patryk Gensch
Uchwała nr XIX/160/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi GospodarkiUtworzenie dokumentu2020-07-22 14:55:14Patryk Gensch
Uchwała nr XIX/159/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.Utworzenie dokumentu2020-07-22 14:54:18Patryk Gensch
Uchwała nr XIX/156/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania pUtworzenie dokumentu2020-07-22 14:53:32Patryk Gensch
Protokoły z Sesji Rady Gminy w 2020 r. VIII kadencja.Modyfikacja dokumentu2020-07-22 14:50:16Patryk Gensch
Informacja o wyborze ofertyUtworzenie dokumentu2020-07-21 14:53:02Patryk Gensch
Informacja o wyborze ofertyUtworzenie dokumentu2020-07-21 14:51:56Patryk Gensch
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 21 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoUtworzenie dokumentu2020-07-21 14:25:31Patryk Gensch
Budowa oświetlenia ulicznego energetycznie efektywnego wzdłuż drogi wojewódzkiej W266 dla części miejscowości Bilczew-Kramsk w gm. KramskModyfikacja dokumentu2020-07-21 14:23:01Patryk Gensch
Budowa oświetlenia ulicznego energetycznie efektywnego wzdłuż drogi wojewódzkiej W266 dla części miejscowości Bilczew-Kramsk w gm. KramskUtworzenie dokumentu2020-07-21 14:22:49Patryk Gensch
Wnioski do pobraniaModyfikacja dokumentu2020-07-20 16:26:07Karol Dolański Informatyk
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy KramskModyfikacja dokumentu2020-07-17 15:22:12Patryk Gensch
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy KramskModyfikacja dokumentu2020-07-17 15:20:49Patryk Gensch
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy KramskUtworzenie dokumentu2020-07-17 14:59:14Patryk Gensch
IGP.271.1.6.2020.KFSUtworzenie dokumentu2020-07-17 14:47:48Patryk Gensch
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA dla inwestycji pn. „Budowa urządzenia melioracji wodnych — ziemnego stawu rybnego na działce nr 61 obręb Pąchów, gmina Kramsk”, której iModyfikacja dokumentu2020-07-17 14:32:29Karol Dolański Informatyk
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA dla inwestycji pn. „Budowa urządzenia melioracji wodnych — ziemnego stawu rybnego na działce nr 61 obręb Pąchów, gmina Kramsk”, której iUtworzenie dokumentu2020-07-17 14:31:01Karol Dolański Informatyk
Budowa urządzenia melioracji wodnych — ziemnego stawu rybnego na działce nr 61 obręb Pąchów, gmina KramskUtworzenie dokumentu2020-07-17 14:29:33Karol Dolański Informatyk
XX Sesja Rady Gminy KramskModyfikacja dokumentu2020-07-17 12:47:00Patryk Gensch
XX Sesja Rady Gminy KramskModyfikacja dokumentu2020-07-17 10:59:24Patryk Gensch