Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Informacja o składach komisji wraz z funkcjachUtworzenie dokumentu2020-06-19 10:45:26Patryk Gensch
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych 1. Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych 2. Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych.Utworzenie dokumentu2020-06-17 14:32:11Karol Dolański Informatyk
Komunikat z 16.06.2020 r. w sprawie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczychUtworzenie dokumentu2020-06-16 15:39:00Marta Sobczak
Informacja o wyborze ofertyUtworzenie dokumentu2020-06-16 13:53:38Patryk Gensch
POSTANOWIENIE NR 32/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonUtworzenie dokumentu2020-06-16 07:52:33Karol Dolański Informatyk
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korModyfikacja dokumentu2020-06-15 09:43:44Karol Dolański Informatyk
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korModyfikacja dokumentu2020-06-13 09:17:38Karol Dolański Informatyk
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie komitetów wyborczych mogących dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów.Utworzenie dokumentu2020-06-12 15:41:28Karol Dolański Informatyk
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korModyfikacja dokumentu2020-06-12 10:18:18Karol Dolański Informatyk
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korUtworzenie dokumentu2020-06-12 09:55:23Karol Dolański Informatyk
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie Jabłków, gm. Kramsk elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 5 MW, składającej się z wolnostojących paneliUtworzenie dokumentu2020-06-12 08:11:29Karol Dolański Informatyk
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie Jabłków, gm. Kramsk elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 5 MW, sUtworzenie dokumentu2020-06-12 08:09:54Karol Dolański Informatyk
Informacja z otwarcia ofertUtworzenie dokumentu2020-06-10 15:10:55Marta Sobczak
Informacja z otwarcia ofertUtworzenie dokumentu2020-06-10 13:40:52Marta Sobczak
Uchwała XVIII/155/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kramsk.Utworzenie dokumentu2020-06-10 09:57:06Patryk Gensch
Uchwała XVIII/154/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy KramskUtworzenie dokumentu2020-06-10 09:54:53Patryk Gensch
Uchwała nr XVIII/153/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2018-2023.Utworzenie dokumentu2020-06-10 09:53:44Patryk Gensch
Uchwała nr XVIII/152/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wystąpienia, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z wnioskiem o zmianę rodzaju i nazwy miejscowości „Utworzenie dokumentu2020-06-10 09:52:19Patryk Gensch
Uchwała nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krzymów.Utworzenie dokumentu2020-06-10 09:50:49Patryk Gensch
Uchwała nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.Utworzenie dokumentu2020-06-10 09:50:02Patryk Gensch