Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Wstępne informacje o realizacji projektuModyfikacja dokumentu2020-07-28 11:46:59Marta Sobczak
Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowychModyfikacja dokumentu2020-07-28 11:46:43Marta Sobczak
Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowychModyfikacja dokumentu2020-07-28 11:46:02Marta Sobczak
Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowychModyfikacja dokumentu2020-07-28 11:45:07Marta Sobczak
Wstępne informacje o realizacji projektuUtworzenie dokumentu2020-07-28 11:44:49Marta Sobczak
Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowychUtworzenie dokumentu2020-07-28 11:38:45Marta Sobczak
2019Modyfikacja dokumentu2020-07-28 09:52:14Karol Dolański Informatyk
2015Usunięcie dokumentu2020-07-28 09:45:42Karol Dolański Informatyk
UCHWAŁA NR XIX/158/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.Utworzenie dokumentu2020-07-24 13:29:41Karol Dolański Informatyk
UCHWAŁA NR XIX/157/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032.Utworzenie dokumentu2020-07-24 13:28:46Karol Dolański Informatyk
XIX Sesja Rady Gminy Kramsk (17-07-2020)Utworzenie dokumentu2020-07-23 09:32:18Karol Dolański Informatyk
Uchwała nr XIX/167/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy KramskUtworzenie dokumentu2020-07-22 15:04:21Patryk Gensch
Uchwała nr XIX/166/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchoUtworzenie dokumentu2020-07-22 15:03:27Patryk Gensch
Uchwała nr XIX/165/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, kompleksu boisk sportowych „Orlik”, stadionUtworzenie dokumentu2020-07-22 15:02:17Patryk Gensch
Uchwała nr XIX/164/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy KramskUtworzenie dokumentu2020-07-22 15:01:10Patryk Gensch
Uchwała nr XIX/163/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.Utworzenie dokumentu2020-07-22 15:00:13Patryk Gensch
Uchwała nr XIX/162/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kramsk zadania Powiatu Konińskiego w sprawie zarządzania drogami powiatowyUtworzenie dokumentu2020-07-22 14:59:22Patryk Gensch
Uchwała nr XIX/161/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kramsk na rok szkolny 2020/2021.Utworzenie dokumentu2020-07-22 14:58:16Patryk Gensch
Uchwała nr XIX/160/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi GospodarkiModyfikacja dokumentu2020-07-22 14:57:35Patryk Gensch
Uchwała nr XIX/159/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.Modyfikacja dokumentu2020-07-22 14:57:14Patryk Gensch