Jesteś tutaj:   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski kierowane do Wójta Gminy Kramsk można:

1) przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Kramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk

2) złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:

3) złożyć w sekretariacie w godzinach:

  • pn 9:00-17:00
  • wt, śr, pt 7:30-15:30
  • czw 7:30-11:30 (od 11:30 do 15:30 urząd pracuje wewnętrznie)

4) złożyć ustnie do protokołu (osoba zamierzająca skorzystać z prawa do złożenia skargi lub wniosku ustnie do protokołu powinna dysponować dokumentem potwierdzającym jej tożsamość).

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez Wójta Gminy Kramsk w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 16.30 po uprzednim umówieniu spotkania przez sekretariat.

Ważne informacje

  • Skargi i wnioski nie mogą zostać złożone telefonicznie.
  • Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) i oraz adres wnoszącego.
  • Składając wniosek lub petycję w imieniu osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego konieczne jest przedstawienie stosownego upoważnienia/zgody.

 

Wzór wniosku o udostępnienie  informacji publicznej znajduje się w zakładce WNIOSKI DO POBRANIA.