Jesteś tutaj:   

Petycje

 

Petycje można:

1) przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Kramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk

2) złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:

3) złożyć w sekretariacie w godzinach:

  • pn 9:00-17:00
  • wt, śr, pt 7:30-15:30
  • czw 7:30-11:30 (od 11:30 do 15:30 urząd pracuje wewnętrznie)

Petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r.

Ważne informacje

  • Petycje nie mogą zostać złożone telefonicznie.
  • Petycja musi spełniać wymogi formalne, tj. zawierać oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję) oraz wskazać miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów).
  • Składając petycję w imieniu osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego konieczne jest przedstawienie stosownego upoważnienia/zgody.