UCHWAŁA Nr XLII/204/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy.

UCHWAŁA Nr XLII/204/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy.