Uchwała Nr XLII/205/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr XLII/205/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.