Uchwała Nr XLIII/210/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu na 2010 rok.

Uchwała Nr XLIII/210/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu na 2010 rok.

Plan dochodów budżetu gminy na 2010r

Plan wydatków budżetu gminy na 2010r

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/210/10

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7