UCHWAŁA Nr XLIV/217/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia porozumienia z Powiatem Konińskim dotyczącego założenia Technikum w Kramsku.

UCHWAŁA Nr XLIV/217/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia porozumienia z Powiatem Konińskim dotyczącego założenia Technikum w Kramsku.