Uchwała Nr XLV/222/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XLV/222/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.