Uchwała Nr XLVI/224/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XLVI/224/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.