Uchwała Nr XLVI/226/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XLVI/226/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uzasadnienie do Uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2