UCHWAŁA Nr XLVII/227/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

UCHWAŁA Nr XLVII/227/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.