Uchwała Nr XLVIII/232/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Uchwała Nr XLVIII/232/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.