Uchwała Nr XLIX/237/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy zw

Uchwała Nr XLIX/237/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową na terenie Gminy Kramsk.