UCHWAŁA Nr XLIX/233/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie założenia Technikum w Kramsku.

UCHWAŁA Nr XLIX/233/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie założenia Technikum w Kramsku.