Uchwała Nr L/240/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 3 sierpnia 2010 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr L/240/10 Rady Gminy Kramsk z dnia  3 sierpnia 2010 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uzasadnienie do Uchwały

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 3

Zał. Nr 4