Uchwała Nr LII/243/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 wrzesień 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy zw

Uchwała Nr LII/243/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 wrzesień 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową na terenie Gminy Kramsk.