Uchwała Nr LII/244/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2010 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr LII/244/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2010 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uzasadnienie do Uchwały

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 3

Zał. Nr 4