Uchwała Nr LII/245/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kramsk.

Uchwała Nr LII/245/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kramsk.