Uchwała Nr L/241/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki p

 Uchwała Nr L/241/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk.