Uchwała Nr LII/247/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku Prokuratora Rejonowego w Koninie.

Uchwała Nr LII/247/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku Prokuratora Rejonowego w Koninie.