UCHWAŁA NR LIII/258/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2011.

UCHWAŁA NR LIII/258/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2011.