Uchwała Nr LIII/255/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Nr LIII/255/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.