Uchwała Nr LIII/257/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warun

Uchwała Nr LIII/257/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania  dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk.