Uchwała Nr LIV/260/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/209/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości W

Uchwała Nr LIV/260/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/209/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wysokie.