Uchwała Nr LIII/250/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr LIII/250/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.