Uchwała Nr XLIII/211/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XLIII/211/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.