Uchwała Nr XLIII/214/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2012.

Uchwała Nr XLIII/214/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2012.