Konsultacje społeczne w sprawie POŚ dla województwa wielkopolskiego.

Pismo znak: DSR-III-7011.10.2015 z dnia 4 lipca 2016 r.

Ogłoszenia o przystąpieniu  do opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2020.

Zaproszenia na spotkania konsultacyjne.