Uchwała XXVII/150/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk

Uchwała XXVII/150/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2017.