Uchwała Nr XXVII/151/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXVII/151/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Kramsk.