Uchwała Nr XXVII/152/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Rudzica.

Uchwała Nr XXVII/152/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Rudzica.