Uchwała Nr XXVII/154/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania przez Gminę Kramsk dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budo

Uchwała Nr XXVII/154/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania przez Gminę Kramsk dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.